BC Blog

New at BC Blog

We strive to make a positive impact and to openly share our knowledge with others. Here are a selection of blogs form BC that highlight the expertise and interests of our team.

Plane Biznesi për Kredi Bankare dhe Investime të Huaja
Në një mjedis ku njohuritë financiare janë thelbësore, të kuptuarit e rrugëve të financimit është faktori që mund të ndryshojë lojën. Sistemet tradicionale bankare vazhdojnë …
“Rebranding” një strategji marketingu për rritje të biznesit
Sipas #Forbes, biznesi juaj ka shtatë sekonda kohë për të lënë përshtypjen e parë te audienca. Ndonjëherë markat nuk arrijnë të tërheqin vëmendjen e klientëve …
Ndriçoni rrugën tuaj drejt suksesit me planet e biznesit nga BC Consultancy
Një "Plan Biznesi" nënkupton një strategji të hartuar për të arritur suksesin në një treg që ndryshon vazhdimisht. Planet e biznesit nuk janë thjesht një …
Meta Connect Event 2023 – Të gjitha risitë teknologjike që solli Meta këtë vjeshtë.
Meta ka ardhur sërisht me një sërë risish inovative, kryesisht të përqendruara në produkte AI. Falë tëknologjisë së inteligjencës artificiale (AI), Meta po sjell forma …
The power of visual impact. Why do looks matter in your business?
Nice, catchy, colorful, and wonderful! Content for your social media may have different attributes but it almost always should… look good. Read the following article …
5 Benefits of Hiring a Business Consultant
The pressures that small and medium-sized business owners face can be intense. Starting, taking over, or learning to manage a business is hard enough as …
What Are The Characteristics of A Professional Website?
Professional web design is almost an art form now in keeping up with the tide of changes that people expect. While some characteristics have always been …
Top 10 Marketing Goal Examples for 2022
With 80% of shoppers doing product research online before starting the buying process, digital marketing is more important for your business than ever. And for your marketing …
Why Every Business Needs A Website
A business’s online presence, regardless of industry, can have a massive impact on its success. In this day and age, some businesses still don’t realize …
TOP GRAPHIC DESIGN TRENDS IN 2022
The importance of graphic design  cannot be overemphasized. It adds to identity as well as extends beyond the appearance of a brand. Due to good …
Five Digital Marketing Predictions For 2022
The digital landscape also abides by the Darwinian principles of evolution. That explains why businesses that adapt to fluctuating trends generally come out on top, …
The 7 Steps To Finding An Expert Business Consultant
From time-to-time, you may need to find a consultant to help you with your business. Sometimes, those needs are high level, like setting strategies or marketing …