BC Blog

New at BC Blog

We strive to make a positive impact and to openly share our knowledge with others. Here are a selection of blogs form BC that highlight the expertise and interests of our team.

Çfarë ofron BC Consultancy për Planet e Biznesit?
BC Consultancy, Toka shpk është një kompani e specializuar në krijimin e planeve të biznesit, një dokument thelbësor për çdo …
Struktura e Planit të Biznesit për një Fabrikë Prodhimi
Një plan biznesi për një fabrikë prodhimi duhet të jetë i strukturuar dhe i detajuar për të pasqyruar të gjitha …
Përse duhet një Plan Biznesi?
Një plan biznesi ështe një dokument i strukturuar që përmban informacion dhe analiza të detajuara rreth një biznesi ose një …
Ndriçoni rrugën tuaj drejt suksesit me planet e biznesit nga BC Consultancy
Një "Plan Biznesi" nënkupton një strategji të hartuar për të arritur suksesin në një treg që ndryshon vazhdimisht. Planet e …
Meta Connect Event 2023 – Të gjitha risitë teknologjike që solli Meta këtë vjeshtë.
Meta ka ardhur sërisht me një sërë risish inovative, kryesisht të përqendruara në produkte AI. Falë tëknologjisë së inteligjencës artificiale …
The power of visual impact. Why do looks matter in your business?
Nice, catchy, colorful, and wonderful! Content for your social media may have different attributes but it almost always should… look …
5 Benefits of Hiring a Business Consultant
The pressures that small and medium-sized business owners face can be intense. Starting, taking over, or learning to manage a …
What Are The Characteristics of A Professional Website?
Professional web design is almost an art form now in keeping up with the tide of changes that people expect. While …
Top 10 Marketing Goal Examples for 2022
With 80% of shoppers doing product research online before starting the buying process, digital marketing is more important for your business than …
Why Every Business Needs A Website
A business’s online presence, regardless of industry, can have a massive impact on its success. In this day and age, …
TOP GRAPHIC DESIGN TRENDS IN 2022
The importance of graphic design  cannot be overemphasized. It adds to identity as well as extends beyond the appearance of …
Five Digital Marketing Predictions For 2022
The digital landscape also abides by the Darwinian principles of evolution. That explains why businesses that adapt to fluctuating trends …
The 7 Steps To Finding An Expert Business Consultant
From time-to-time, you may need to find a consultant to help you with your business. Sometimes, those needs are high level, …