Çfarë ofron BC Consultancy për Planet e Biznesit?

BC Consultancy, Toka shpk është një kompani e specializuar në krijimin e planeve të biznesit, një dokument thelbësor për çdo sipërmarrës që synon të aplikojë për kredi bankare apo investime të tjera për biznesin e tij.

Shërbimet tona të shkrimit të planit të biznesit janë të përshtatura me nevojat specifike të klientëve, duke mbuluar një gamë të gjerë industrish dhe biznesesh.

Lexo: Përse duhet një Plan Biznesi?

Llojet e Planeve të Biznesit

Planet e biznesit të ofruara nga BC Consultancy variojnë në përmasa dhe detaje, në varësi të madhësisë dhe kompleksitetit të biznesit tuaj:

 10 faqe raport për individë apo biznese të vogla:

Ky raport është ideal për bizneset e reja ose ato në shkallë të vogël, duke ofruar një përmbledhje të qartë dhe koncize të strategjisë dhe operacioneve të biznesit.

20-30 faqe raport për biznese të mesme:

Për bizneset në rritje që kërkojnë një analizë më të detajuar, ky raport ofron një përmbledhje të gjerë të të gjitha aspekteve të biznesit, nga marketingu deri tek analizat financiare.

40-100 faqe raport për biznese të mëdha/korporata:

Ky raport i hollësishëm është krijuar për korporatat dhe bizneset e mëdha që kërkojnë një analizë të thelluar të të gjitha aspekteve të operacioneve dhe strategjisë së tyre të biznesit.

Përbërësit e Një Plani Biznesi

Planet e biznesit të përgatitura nga BC Consultancy janë të detajuara dhe përfshijnë një sërë elementesh kritike për suksesin e çdo biznesi:

 • Strategjia dhe Implementimi i Biznesit: Ky seksion përfshin vizionin dhe misionin e biznesit, objektivat strategjike dhe planin për arritjen e këtyre objektivave.
 • Plani i Marketingut: Përfshin analizën e tregut, segmentimin e tregut, strategjitë e marketingut dhe kanalet e distribucionit.
 • Struktura Organizative: Përshkrimi i strukturës organizative të biznesit, rolet dhe përgjegjësitë e personelit.
 • Analiza e Tregut dhe Konkurrencës: Analiza e thelluar e tregut ku operon biznesi, identifikimi i konkurrentëve kryesorë dhe avantazhet konkurruese të biznesit.
 • Analiza e Çmimeve dhe Shërbimeve: Analiza e strukturës së çmimeve për produktet ose shërbimet dhe strategjitë për pozicionimin e tyre në treg.
 • Analiza Operacionale: Përshkrimi i proceseve operacionale, teknologjive të përdorura dhe burimeve të nevojshme për funksionimin e biznesit.
 • Analiza e Kostove dhe Shërbimeve: Analiza e detajuar e kostove të prodhimit ose ofrimit të shërbimeve, përfshirë koston e burimeve dhe shpenzimeve të tjera operacionale.
 • Analiza Financiare: Paraqitja e parashikimeve financiare, përfshirë bilancin, llogarinë e fitim-humbjes dhe flukset e parasë. Kjo analizë është kritike për të kuptuar qëndrueshmërinë financiare të biznesit dhe për të bindur investitorët ose bankat për të siguruar financim.

Rëndësia e Një Plani Biznesi

Të gjitha bankat e nivelit të dytë dhe investitorët kërkojnë një plan biznesi të detajuar për të analizuar riskun e kredisë dhe për të vlerësuar potencialin e biznesit. Për më tepër, një plan biznesi ndihmon sipërmarrësit të planifikojnë dhe parashikojnë stafin, burimet financiare dhe të jenë të qartë për shërbimin apo produktin që ofrojnë, bazuar në një analizë të thelluar nga ekspertët e BC Consultancy.

Kriteret për Një Plan Biznesi të Suksesshëm

Për të realizuar një plan biznesi që të ketë një përgjigje pozitive nga bankat për marrjen e kredive ose financimin e jashtëm, duhet të plotësohen disa kushte:

 • Deklarim i bilancit pozitiv në tatime: Biznesi duhet të ketë një histori financiare të qëndrueshme.
 • Detyrime tatimore të paguara: Të gjitha detyrimet tatimore duhet të jenë të rregulluara.
 • Kontrata me bashkëpunëtorët: Marrëveshje të qarta me klientët dhe furnitorët janë të domosdoshme.
 • Asetet e kompanisë: Identifikimi dhe dokumentimi i aseteve të kompanisë.
 • Hipotekë: Në rastet kur kërkohet, duhet të sigurohet një hipotekë për sigurimin e kredisë.

Si të kontaktoni BC Consultancy?

Për të marrë një ofertë për planin tuaj të biznesit, ju ftojmë të na vizitoni në zyrat tona në Tiranë ose të dërgoni kërkesën tuaj në adresën e emailit: bc.businessconsultancy@gmail.com.

Ne ju sugjerojmë të mos investoni asnjëherë pa një plan biznesi profesional. Ekipi ynë me një eksperiencë 20 vjeçare është i gatshëm t’ju ndihmojë në zhvillimin e biznesit tuaj.

Mbetemi në pritje të bashkëpunimit me ju për të ndihmuar në ndërtimin e një të ardhmeje të suksesshme për biznesin tuaj.

Lexo: Struktura e Planit të Biznesit për një Fabrikë Prodhimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *