Konsulenca Biznesi:
Ide dhe Projekte të Reja
Zgjero Horizonte
Efiçencë
Implementim
Kontroll
Kërkim

Analizë e hollësishme e të githë të dhënave dhe informacioneve që jepen dhe japim zgjidhjen më të mirë. Ne krahasojmë mjedisin e jashtëm me aftësitë e brendshme dhe japim zgjidhjet e duhura.

Kuptojm shoqëritë, analizojmë nevojat e tyre dhe projektojm zhvillimin e tyre. Shpjegojm trendet dhe ndërlidhjen midis sektorëve.

Reduktojmë kostot dhe shpenzimet në sektorë të ndryshëm, vlerësim dhe përmirësim i efiçencës.

Menaxhim i projekteve me buxhet të qartë, kohë të përcaktuar dhe udhëzime për implementim.

Rishikimi i proçeseve të biznesit dhe vlerësim i mekanizmave të kontrollit. Ndryshim dhe përmirësim.

MenaxhimiStrategjik në Biznes.Mundësi dhe Oportunitete të Pafundme

Shërbime

Strategji dhe Implementim
Strategji korporatash, Analiza biznesi, Impelentim
Marketing Digjital
Trajnime dhe Implementime, Reklama ne Google, kanale Sociale dhe Media Online, Fushata SEM dhe SEO, Konceptim dhe Ndertim Uebsajti
Zhvillime Aplikacionesh
Zhvillim Aplikacioni per iOS dhe Android, Ndertim Software, Integrime
Inovacion

Teknologji, Inovacion i Produkteve, Inovacion i Proçeseve

Tregti

Inspektimi i Marrëveshjeve Tregtare, Kontrolli i dokumenteve, Ligji dhe Proçedurat..

Financë

Raporte
Analiza për Investime

NA KONTAKTONI

Demos

Layout

Wide
Boxed